سـامانه شفافــ‌سازی

افراد حقیقی یا حقوقی دریافت‌کننده مجوزهای اعطایی

دریافت‌کننده مجوزهای اعطایی

 

مجوزهای اعطایی شرکت آب منطقه ای فارس 

 

 پنجره ملی خدمات دولت هوشمند وزارت نیرو (خدمات منابع آب)

 

سامانه مدیریت خدمات دولت شرکت آب منطقه ای فارس

 

خدمات منابع آب 

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :