سـامانه شفافــ‌سازی

اطلاعات تفصیلی هزینه‌کرد سالانه

اطلاعات تفصیلی هزینه‌کرد سالانه شرکت 

 

هزینه کرد سال 402

فایل گزارش ریز هزینه ها 

 

اداره حسابداری بهای تمام شده 

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :