سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد های سلمان فارسی و تنگاب فیروز آباد و تاسیسات وابسته (تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
2 خدمات عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس (تنظیفات، پیشخدمتی و امور نامه رسانی) مناقصه یك مرحله‌ای
3 بازنگری مطالعات و طراحی‌ها و ارائه راهکارهای بهبود کیفیت آب مخزن سدنرگسی-داشتن گواهی صلاحیت در رشته سدسازی پایه 1 انتخاب مشاور
4 خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس در حوزه های آبریز «رودخانه های شش پیر و فهلیان و شاپور (تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
5 خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد های سلمان فارسی و تنگاب فیروز آباد و تاسیسات وابسته (تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
6 عملیات اجرایی خط انتقال آبرسانی به سیمکان جهرم مناقصه یك مرحله‌ای
7 عملیات نهایی تکمیل سد هایقر و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای
8 خرید، نصب و بروزرسانی ایستگاه های نشت سنجی و تجهیز، نصب و راه اندازی گمانه های پیزومتری استعلام
9 عملیات تعمیرات ، رفع اشکال و راه اندازی نیروگاه برق آبی شهید طالبی مناقصه یك مرحله‌ای
10 عملیات تعمیر و بازسازی بخشی از کانال اصلی درودزن مناقصه یك مرحله‌ای
« 1 2 3 4 ... 5 38 » صفحه: