سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 1-1401 اجاره تاسیسات پرورش ماهی واقع در سد درودزن مزایده یك مرحله‌ای
2 خرید تجهیزات ویدئو کنفرانس (زیر ساخت های مدیریت سبز) مناقصه یك مرحله‌ای
3 پرورش ماهی مزایده یك مرحله‌ای
4 تکمیل عملیات اجرایی تصفیه خانه آب شرب فیروزآباد (فاز سوم) مناقصه یك مرحله‌ای
5 عملیات تعمیر و بازسازی کانال سیف آباد و لاغر مناقصه یك مرحله‌ای
6 عملیات ترمیم و بازسازی سردهانه های منشعب از رودخانه کر در پایین دست سد درودزن مناقصه یك مرحله‌ای
7 خدمات عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس (تنظیفات، پیشخدمتی و امور نامه رسانی) مناقصه یك مرحله‌ای
8 خرید رایانه و تجهیزات جانبی (دستگاههای چند کاره پرینتر، اسکنر، هدست و وب کم) از نوع کم مصرف مناقصه یك مرحله‌ای
9 عملیات برق رسانی به ایستگاه پمپاژ قیر و حفاظت کاتدی خطوط انتقال آب از سد سلمان فارسی به جهرم و قیر به روش PC مناقصه یك مرحله‌ای
10 ضایعات آهن(در و پنجره، میز فلزی، مخزن سوخت، لوله و...) مزایده یك مرحله‌ای
« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 29 » صفحه: