سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 نظارت بر عملیات اجرایی نشانه گذاری حدبستر و حریم رودخانه قره آغاج پایین دست سدسلمان فارسی انتخاب مشاور
2 خرید تجهیزات برقی (تجهیزات تابلویی و سیستم هشدار حریق) شرکت سهامی آب منطقه ای فارس (تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
3 حفاری و لوله گذاری چاه های مشاهده ای محدوده مطالعاتی آسپاس و شمال فارس (تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
4 اجرای عملیات مرکز رصد و پایش مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی مناقصه یك مرحله‌ای
5 عملیات اجرایی نشانه گذاری حد بستر رودخانه قره آغاج در پایین دست سد سلمان فارسی (تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
6 تامین 95 دستگاه خودرو استیجاری با راننده مناقصه یك مرحله‌ای
7 اجرای عملیات آزادسازی تصرفات رودخانه قره آغاج به طول 5/5 کیلومتر(تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
8 خرید تجهیزات برقی (تجهیزات تابلویی و سیستم هشدار حریق) شرکت سهامی آب منطقه ای فارس مناقصه یك مرحله‌ای
9 عملیات اجرایی بخشی از خط انتقال آب از چشمه ساسان به باغات کازرون مناقصه یك مرحله‌ای
10 خدمات نظارت بر عملیات مرمت و ایمن سازی پروژه پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی مهدی آباد فسا انتخاب مشاور
« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 38 » صفحه: