سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 خرید و نصب کنتور حجمی (فلومتر) به منظور نصب بر روی خط لوله خروجی 48 اینچی سد شهدای ایزد خواست (استعلام بها) استعلام
2 خدمات سامانه پایش منابع و مصارف آب انتخاب مشاور
3 خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد و نیروگاه درودزن و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای
4 خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس در حوزه آبریز رودخانه کر (تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
5 عملیات اجرای انسداد چاه های غیرمجاز در سطح استان فارس مناقصه یك مرحله‌ای
6 عملیات ژئوتکنیک و آزمایشگاه مستقر در خط آبرسانی به جنت شهر انتخاب مشاور
7 خدمات مطالعات ژئوتکنیک و آزمایشگاه مستقر طرح آبرسانی به جهرم انتخاب مشاور
8 خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس در حوزه آبریز رودخانه قره آغاج (تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
9 خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس در حوزه های آبریز "رودخانه های شش پیر و فهلیان و شاپور" (تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
10 اجرای عملیات مرکز رصد و پایش مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی (تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
« 1 2 3 4 5 ... 6 38 » صفحه: