سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 عملیات اجرایی آبرسانی به جنت شهر از سد رودبال (شهرستان داراب) مناقصه یك مرحله‌ای
2 خرید بخشی از لوله های فولادی طرح آبرسانی به خرامه مناقصه یك مرحله‌ای
3 عملیات اجرایی تکمیل فاز یک تصفیه خانه آب شرب فیروزآباد به روش PC مناقصه یك مرحله‌ای
4 تامین 60 دستگاه خودرو استیجاری مناقصه یك مرحله‌ای
5 تامین لوله های فولادی خط انتقال آب رینگ بین مخازن جهرم مناقصه یك مرحله‌ای
6 خدمات برون سپاری حفاظت فیزیکی بخشی از تاسیسات تابعه شرکت سهامی آب منطقه ای فارس مناقصه یك مرحله‌ای
7 عملیات اجرایی ترمیم و بازسازی بخشی از تغذیه مصنوعی بالاده بیرم لار (ترمیم دایک خاکی)(تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
8 تامین و اصلاح سیستم روشنایی و اعلام حریق ساختمان های مرکزی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس مناقصه یك مرحله‌ای
9 اجرای خط لوله انتقال آب شور گنبد نمکی رمقان تا حوضچه های رسوب نمک (تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
10 خرید و نصب یک دستگاه آسانسور جهت ساختمان شماره 3 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس(تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
« 1 2 3 4 ... 5 29 » صفحه: