سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 نظارت و خدمات مهندسی (کنترل و پایش) انتخاب مشاور
2 خدمات برون سپاری حفاظت فیزیکی بخشی از تاسیسات تابعه شرکت سهامی آب منطقه ای فارس
3 خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس در حوزه های آبریز «رودخانه های شش پیر و فهلیان و شاپور (تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
4 خدمات سامانه پایش منابع و مصارف آب (تجدید) انتخاب مشاور
5 عملیات انسداد چاه های غیر مجاز در سطح استان فارس (تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
6 خرید و نصب کنتور حجمی (فلومتر) به منظور نصب بر روی خط لوله خروجی 48 اینچی سد شهدای ایزد خواست (استعلام بها) استعلام
7 خدمات سامانه پایش منابع و مصارف آب انتخاب مشاور
8 خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد و نیروگاه درودزن و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای
9 خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس در حوزه آبریز رودخانه کر (تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
10 عملیات اجرای انسداد چاه های غیرمجاز در سطح استان فارس مناقصه یك مرحله‌ای
« 1 2 3 4 ... 5 38 » صفحه: