سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 خدمات عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس (تنظیفات، پیشخدمتی و امور نامه رسانی) مناقصه یك مرحله‌ای
2 عملیات اجرایی ترمیم و تکمیل ایستگاه پمپاژ کوپن، احداث مخزن بتنی و خط آبرسانی به دشت بچه بازار شهرستان رستم (تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
3 عملیات اجرایی طرح پدافند غیرعامل سد و نیروگاه ملاصدرا مناقصه یك مرحله‌ای
4 عملیات بهره برداری، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سدهای سلمان فارسی و تنگاب فیروزآباد مناقصه یك مرحله‌ای
5 عملیات اجرایی خط انتقال آب رینگ بین مخازن جهرم مناقصه یك مرحله‌ای
6 مطالعات تعیین حقابه ها و استقرار نظام پایدار بهره برداری در حوضه ی دریاچه های طشک، بختگان و مهارلو انتخاب مشاور
7 عملیات اجرایی ترمیم و تکمیل ایستگاه پمپاژ کوپن، احداث مخزن بتنی و خط آبرسانی به دشت بچه بازار شهرستان رستم مناقصه یك مرحله‌ای
8 خدمات عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس (تایپ، بایگانی، ثبت و صدور نامه ها و امور تکثیر) مناقصه یك مرحله‌ای
9 عملیات تکمیلی احداث مخزن 1000 متر مکعبی بتنی منطقه ویژه اقتصادی لارستان مناقصه یك مرحله‌ای
10 عملیات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد های سلمان فارسی و تنگاب فیروز آباد و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای
« 1 2 3 4 ... 5 29 » صفحه: