سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 عملیات ترمیمی و تعمیرات بند انحرافی و کانال اصلی دشت فهلیان مناقصه یك مرحله‌ای
2 اجرای عملیات نهایی تکمیل سد هایقر و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای
3 خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد های سلمان فارسی و تنگاب فیروز آباد و تاسیسات وابسته (تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
4 خدمات عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس (تنظیفات، پیشخدمتی و امور نامه رسانی) مناقصه یك مرحله‌ای
5 بازنگری مطالعات و طراحی‌ها و ارائه راهکارهای بهبود کیفیت آب مخزن سدنرگسی-داشتن گواهی صلاحیت در رشته سدسازی پایه 1 انتخاب مشاور
6 خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس در حوزه های آبریز «رودخانه های شش پیر و فهلیان و شاپور (تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
7 خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد های سلمان فارسی و تنگاب فیروز آباد و تاسیسات وابسته (تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
8 عملیات اجرایی خط انتقال آبرسانی به سیمکان جهرم مناقصه یك مرحله‌ای
9 عملیات نهایی تکمیل سد هایقر و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای
10 خرید، نصب و بروزرسانی ایستگاه های نشت سنجی و تجهیز، نصب و راه اندازی گمانه های پیزومتری استعلام
« 1 2 3 4 ... 5 38 » صفحه: