سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 عملیات ژئوتکنیک و آزمایشگاه مستقر در خط آبرسانی به جنت شهر انتخاب مشاور
2 خدمات مطالعات ژئوتکنیک و آزمایشگاه مستقر طرح آبرسانی به جهرم انتخاب مشاور
3 خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس در حوزه آبریز رودخانه قره آغاج (تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
4 خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس در حوزه های آبریز "رودخانه های شش پیر و فهلیان و شاپور" (تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
5 اجرای عملیات مرکز رصد و پایش مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی (تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
6 عملیات بازنگری، مرمت و ایمن سازی پروژه پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی مهدی آباد فسا مناقصه یك مرحله‌ای
7 نظارت بر عملیات مرمت و ایمن سازی پروژه پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی مهدی آباد فسا انتخاب مشاور
8 نظارت بر اجرای عملیات آزاد سازی تصرفات رودخانه قره آغاج انتخاب مشاور
9 نظارت بر عملیات اجرایی نشانه گذاری حدبستر و حریم رودخانه قره آغاج پایین دست سدسلمان فارسی انتخاب مشاور
10 خرید تجهیزات برقی (تجهیزات تابلویی و سیستم هشدار حریق) شرکت سهامی آب منطقه ای فارس (تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
« 1 2 3 4 ... 5 35 » صفحه: